Повідомлення про плановану діяльність

Повідомлення про плановану діяльність

Приватне акціонерне товариство «Черкаське хімволокно» відповідно до Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» від 23.05.2017 року №2059-VIII інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку її впливу на довкілля.

 Підприємством передбачено впровадження заходів щодо реконструкції Черкаської ТЕЦ ПРАТ «ЧЕРКАСЬКЕ ХІМВОЛОКНО» в м. Черкаси з метою підвищення ефективності комбінованого виробництва електричної та теплової енергії задля наближення високоефективної когенерації, що передбачає, зокрема, підвищення рівня надійності та ефективності роботи основних фондів (генеруючого та допоміжного обладнання теплоелектроцентралі), виконання екологічних заходів, які направлені на зниження негативного впливу забруднюючих речовин на навколишнє середовище, забезпечення безперебійного, стабільного та якісного теплопостачання споживачів, виробництва теплової та електричної енергії.

Повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля.