Історія підприємства

Про компанію Історія підприємства

Історія Черкаської ТЕЦ

9 січня 1956 року ЦК КПРС та Рада Міністрів СРСР прийняла рішення про будівництво в м. Черкаси заводу хімічного волокна, нині – ПРАТ “Черкаське Хімволокно”. Черкаська ТЕЦ розташована поруч з хімічним підприємством “Хімволокно” та була збудована у 1958 – 1961 роках  для забезпечення потреб цього заводу у теплі та енергії.

У відповідності з постановою Ради народного господарства Черкаського економічного адміністративного району №147 від 9 червня 1961 року Черкаська теплоелектроцентраль заводу хімічного волокна почала працювати на самостійному балансі.

У 1968 році станція досягла проектної потужності 230 МВт та встановленої теплової потужності 1308 Гкал/год

Енергогенеруюче обладнання ЧТЕЦ та обладнання, що виробляє тепло складається з трьох груп: перша черга, друга черга та 5 пікових водонагріваючих котлів. Першу чергу було введено в експлуатацію у період з 1961 по 1964 роки, другу чергу – у період з 1966 по 1969 роки. З п`яти пікових водонагріваючих котлів котли №1-№3 було введено в експлуатацію у 1964 – 1968 роках, котли №4 та №5 – у 1983 та 1985 роках відповідно.

Першу чергу ЧТЕЦ було збудовано для поставки електроенергії та тепла на текстильну фабрику та для забезпечення потреб міста Черкаси в гарячій воді. Основне обладнання першої черги складається з 4-х парових котлів потужністю по 110 т/год. та з 2-х паротурбінних генераторів потужністю по 25 МВт кожний.

У 1964 році поряд з територією ЧТЕЦ було збудовано завод по виробництву добрива “Азот”. Будівництво нових виробничих потужностей призвело до збільшення попиту на тепло та електроенергію. Для покриття цих зростаючих потреб було введено в експлуатацію другу чергу. Основне обладнання другої черги складається з 5 парових котлів потужністю по 200 т/год. кожний, та з 3-х паротурбінних генераторів потужністю по 50 МВт.

Наказом Міністерства енергетики та електрифікації України №59 від 01.03.95 р. Черкаська ТЕЦ разом з іншими відособленими підрозділами ВЕО “Київенерго”, що розташовані в Черкаській області, увійшла до складу державного енергопостачального підприємства “Черкасиобленерго”, яке з 17 липня 1995 р. перетворене у державну акціонерну енергопостачальну компанію “”Черкасиобленерго”. Наказом ДАЕК “Черкасиобленерго” №216 від 02.12.96 р. на базі Черкаської ТЕЦ з 01.12.1996 р. створюється дочірнє підприємство ДАЕК “Черкасиобленерго” “Черкаська ТЕЦ”, яке проіснувало до січня 1998 р. Згідно наказу Міністерства енергетики України №12 від 30.01.98 р. Черкаська ТЕЦ виводиться із складу ДАЕК “Черкасиобленерго” з наданням їй статусу державного підприємства, підпорядкованого безпосередньо Міністерству енергетики України.

Наказом Мінпаливенерго України від 20.06.2001 р. №277 на підставі Договору аренди цілісного майнового комплекса Державного підприємства “Черкаська ТЕЦ” від 19.04.2001 р.  №40 між Регіональним відділенням Фонду Державного майна України по Черкаській області як орендодавцем та ВАТ “Черкаське хімволокно” як орендарем, згоди Мінпаливенерго України (лист від 17.04.2001 р. №04/12-484), Антимонопольного комітету України (розпорядження від 06.04.2001 р. №6-р), рішенням трудового колективу Державного підприємства „Черкаська ТЕЦ” від 27.03.2000 р.) діяльність Державного підприємства “Черкаська ТЕЦ” припиняється.

Оскільки Державне підприємство „Черкаська ТЕЦ” було великим підприємством, зі своєю специфікою роботи, своїми зв`язками між структурними підрозділами і своїм досвідом роботи, на загальних зборах акціонерів ВАТ “Черкаське хімволокно” (Протокол №6 від 17 травня 2001р.) було прийняте рішення про створення Дочірнього підприємства “Черкаська ТЕЦ” ВАТ “Черкаське хімволокно”, якому, на підставі рішення правління ВАТ “Черкаське хімволокно” (Протокол №34 від 20 червня 2001 р.), і був переданий у керування арендований цілісний майновий комплекс Державного підприємства „Черкаська ТЕЦ” (договір №1 від 28.02.2002 р., договір б/н від 01.03.2002 р. та на підставі ст.164 ГК України).

Таким чином, з березня 2002 року Дочірнє підприємство “Черкаська ТЕЦ” ВАТ “Черкаське хімволокно” розпочало свою виробничу діяльність. Були отримані відповідні ліцензії НКРЕ України на виробництво електричної енергії (серія: ВР, № 210) та постачання електроенергії за нерегульованим тарифом (серія: ПС, № 1060).

Керуючись рішенням Наглядової Ради ВАТ “Черкаське хімволокно” від 29.11.2004 р. №126, для виконання діяльності, передбаченої Статутом ВАТ “Черкаське хімволокно” стосовно виготовлення та реалізації теплової та електричної енергії та з метою забезпечення найбільш ефективного використання майна цілісного майнового комплексу Державного підприємства „Черкаська ТЕЦ” договір №1 від 28.02.2002 р. та договір б/н від 01.03.2002 р. між ВАТ “Черкаське хімволокно” і ДП “Черкаська ТЕЦ” ВАТ “Черкаське хімволокно” стосовно передачі в управління майна цілісного майнового комплексу Державного підприємства „Черкаська ТЕЦ” розривається з 31.12.2004 р., також, згідно наказу ВАТ “Черкаське хімволокно” від 30.11.2004 р. № 1121, даним майном наділяється з 01.01.2005 р. Відокремлений підрозділ „Черкаська ТЕЦ” ВАТ „Черкаське хімволокно”, який був створений 15.12.2004 р., і який розпочав свою виробничу діяльність з 01.01.2005 р.

Таким чином, виробнича діяльність ДП “Черкаська ТЕЦ” ВАТ “Черкаське хімволокно” фактично припинилася з 01 січня 2005 року, а виробництво та постачання теплової і електричної енергії здійснює Відокремлений підрозділ “Черкаська ТЕЦ” ВАТ “Черкаське хімволокно”.

ВАТ “Черкаське хімволокно” отримало відповідні ліцензії НКРЕ України на виробництво електричної енергії (серія: ВР, № 278) та постачання електроенергії за нерегульованим тарифом (серія: ПС, № 1462).

Відкрите акціонерне товариство «Черкаське хімволокно» на виконання вимог Закону України «Про акціонерні товариства» рішенням загальних зборів акціонерів від 15 квітня 2011 року змінило найменування на Публічне акціонерне товариство «Черкаське хімволокно».

Вказане рішення 05 травня 2011 року було зареєстровано виконавчим комітетом Черкаської міської ради, внесено відповідні зміни до статуту товариства. Черкаська ТЭЦ залишається основним джерелом централізованого теплопостачання населення і промислових підприємств м. Черкаси.

Будь які збої в роботі Черкаської ТЕЦ, а особливо в опалювальний період, матимуть вкрай негативні наслідки для м.Черкаси.

Обсяг тепла, що поставляється для населення і бюджетних організацій міста від Черкаської ТЕЦ складає близько 70%

Інша частина тепла покривається комунальними службами міста, у яких наявні 43 котельних установки невеликої продуктивності, що працюють як на природному газі, так і на вугіллі. Черкаська ТЕЦ відіграє головну роль у надійності електропостачання Черкаського енерговузла, забезпечуючи основні системи життєдіяльності міста в разі виникнення надзвичайних ситуацій.