Опалювальний сезон

Home / Опалювальний сезон

Підготовка до опалювального періоду

Згідно «Правил підготовки теплових господарств до опалювального періоду», які затверджені наказом Міністерства палива та енергетики України, Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 10 грудня 2008 р. N 620/378 та зареєстровані в Міністерстві юстиції України 31 грудня 2008 р. за N 1310/16001 власники систем теплоспоживання під час підготовки обладнання до опалювального періоду повинні:

По теплових пунктах:

До 1 квітня поточного року скласти дефектні відомості основного та допоміжного обладнання, відповідним наказом затвердити організаційно-технічні заходи з підготовки до опалювального періоду, призначити відповідальних осіб за їх виконання.

 • розробити графіки та провести ремонтно-профілактичні роботи на устаткованні ТП
 • перевірити у встановленому порядку надійність електро- і водо постачання ТП
 • - забезпечити наявність принципових схем водяної мережі, принципової теплової схеми ТП, однолінійних схем електропостачання і автоматики, інструкції з обслуговування ТП і наявного устатковання, інструкцій з охорони праці та протипожежної безпеки під час роботи на ТП, температурного графіка, встановлених норм витрати теплоносія, оперативних журналів, маршрутних схем, за якими обслуговувальний персонал ТП здійснює огляд
 • розробити та затвердити робочі програми з проведення випробування устатковання ТП на гідравлічну щільність
 • забезпечити наявність на робочих місцях обслуговувального персоналу, режимних карт роботи ТП
 • усунути порушення, виявлені у теплових та гідравлічних режимах роботи ТП
 • виконати гідравлічні випробування устатковання ТП на щільність та міцність, результати випробувань відображаються в акті готовності об′єкта до зими
 • провести промивання устатковання та трубопроводів ТП
 • перевірити відповідність розмірів лімітних звужуючих пристроїв, положень їх установки та пломбування теплопостачальною організацією
 • виконати ремонт та повірку засобів вимірювальної техніки (ЗВТ)

 

Після закінчення підготовчих робіт приміщення ТП повинно бути очищено від будівельного сміття, матеріалів, залишкового обладнання та проведено вологе прибирання приміщення. Приямки для збору ґрунтових вод мають бути очищені від сторонніх предметів.

Підготовлений до роботи в опалювальний період ТП повинен відповідати таким вимогам:

 • бути у справному стані
 • проведено налагодження обладнання, відкореговано тепловий та гідравлічний режими його роботи
 • всі автоматичні системи ТП (передбачені проектом) повинні бути задіяні
 • укомплектований працюючими та повіреними ЗВТ
 • укомплектований засобами захисту та пожежогасіння
 • забезпечений необхідною технічною документацією
 • електрообладнання ТП повинно бути надійно заземлене
 • двері електричних шаф повинні запиратися на замок
 • повітряні чи підземні контрольні кабелі системи автоматики підживлення розширювальних баків незалежних систем опалення повинні бути працездатними
 • все обладнання ТП повинно мати відповідне маркування та написи відповідно до нормативно-технічних документів (НТД)
 • трубопроводи та устатковання ТП повинні бути пофарбовані у відповідний колір та не мати ділянок з порушеною ізоляцією
 • освітлення ТП повинно відповідати нормам діючих НТД
 • двері в приміщення ТП повинні мати відповідні написи та надійно запиратися

По системах опалення та гарячого водопостачання (ГВП):

Метою підготовки до опалювального періоду є забезпечення нормативних санітарно-технічних вимог і режимів роботи внутрішньобудинкових систем централізованого опалення та ГВП.

На основі опису виявлених недоліків у роботі внутрішньобудинкових систем централізованого опалення та ГВП у минулий опалювальний період та за підсумками весняного огляду систем централізованого опалення та ГВП визначається обсяг робіт з їх підготовки до наступного опалювального періоду.

У місячний термін, але не пізніше травня поточного року, після проведення огляду представниками балансоутримувача і виконавця послуг складаються переліки заходів, необхідних для підготовки внутрішньобудинкових систем централізованого опаленнята ГВП до експлуатації в наступному опалювальному періоді.

Зазначені заходи повинні передбачати:

 • виконання ремонтно-профілактичних робіт устатковання тепловикористовувальних установок і внутрішньобудинкових систем
 • усунення порушень, виявлених у гідравлічних та теплових режимах тепловикористовувальних установок
 • промивання устатковання, тепловикористовувальних установок, трубопроводів та систем теплоспоживання
 • виконання ремонтно-профілактичних робіт приладів обліку та регулювання теплової енергії та їх повірки
 • відновлення теплової ізоляції
 • перевірку та відновлення (за необхідності) герметизації інженерних вводів
 • гідравлічні випробування внутрішньобудинкових систем централізованого опалення
 • налагодження систем теплоспоживання
 • відновлення (за необхідності) роботи нагрівальних приладів на сходових клітинах
 • перевірку наявності (відновлення) табличок на увідних засувках систем, повітрозбірниках, централізованого опалення та ГВП на кожному стояку з нумерацією відповідно до виконавчих схем

Після виконання ремонтно-профілактичних робіт системи теплоспоживання повинні бути заповнені хімічно очищеною водою з тиском більше статичного на 0,5 кгс/см2, увідні засувки – закриті. Заповнення систем теплоспоживання повинно бути завершено до 15 вересня поточного року.

Підготовлена до опалювального періоду система теплоспоживання житлового будинку (система опалення та ГВП) повинна відповідати таким вимогам:

 • обладнання повинно бути у справному стані
 • проведено налагодження (корегування) теплового та гідравлічного режимів роботи обладнання
 • укомплектована працюючими регуляторами (згідно з проектом)
 • потужність квартирних опалювальних приладів та приладів, які розташовані на сходових клітинах будівель та споруд, повинна відповідати проектним рішенням
 • забезпечена необхідною технічною документацією
 • все обладнання систем опалення та ГВП повинно мати відповідне маркування та написи відповідно до НТД
 • трубопроводи систем опалення та ГВП повинні бути пофарбовані у відповідний колір та не мати ділянок з порушеною ізоляцією
 • проведено промивання устатковання систем теплоспоживання
 • виконано ремонтно-профілактичні роботи на приладах обліку та регулювання теплової енергії та їх повірка
 • відновлено (за необхідності) герметизацію інженерних вводів
 • проведено гідравлічні випробування внутрішньобудинкових систем централізованого опалення
 • зливові колектори на верхньому технічному поверсі житлових будинків, де розташовані розширювальні баки з переливами, повинні бути в працездатному стані
 • розширювальні баки повинні бути герметичні, а на їх поверхні виконана теплова ізоляція

Вимоги до підготовки будівель і споруд до опалювального сезону

 1. Будівлі і споруди повинні утримуватись у справному стані, який забезпечує тривале та надійне використання їх за призначенням, дотримання санітарно-технічних норм і безпеки праці персоналу.
 2. На кожному об’єкті закріплюється підрозділ, відповідальний за експлуатацію будівель та споруд.
 3. Власник будівель і споруд або уповноважений ним орган повинен організувати систематичний технічний огляд стану будівель і споруд з періодичністю відповідно до вимог НТД. Результати оглядів зазначаються у відповідному журналі.
 4. Під час весняного технічного огляду будівель і споруд уточнюються обсяги ремонтних робіт, що передбачаються на міжопалювальний період, і роботи з капітального ремонту для включення їх у план проведення ремонтних робіт наступного року.
 5. Під час весняного технічного огляду слід:
 • ретельно перевірити стан несучих і огороджувальних конструкцій та покрівлі на предмет виявлення можливих пошкоджень, що виникли в результаті атмосферних та інших впливів;
 • визначити дефектні місця, що потребують тривалого спостереження;
 • перевірити технічний стан механізмів елементів вікон, дверей, воріт та інших пристроїв, що відкриваються;
 • визначити стан і впорядкувати водостоки, відмостки, зливоприймальники та системи зливної каналізації житлових будинків, де встановлені розширювальні баки незалежних систем опалення.