Права та обов’язки споживачів, місце та порядок одержання інформації споживачами

Законом України «Про житлово-комунальні послуги» визначено основні засади організаційних, господарських відносин, що виникають у процесі надання та споживання житлово-комунальних послуг між їхніми виробниками, виконавцями і споживачами, а також їхні права та обов’язки.

Відносини між суб’єктом господарювання, предметом діяльності якого є надання житлово-комунальних послуг, і фізичною та юридичною особою, яка отримує або має намір отримувати послуги з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення врегульовано Правилами надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 21.07.2005 № 630.

Відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» з метою реалізації права кожного на доступ до публічної інформації, споживачі мають право подати запит до ПРАТ «Черкаське хімволокно» ВП «Черкаська ТЕЦ».

Письмовий запит подається шляхом надсилання на адресу підприємства: 18036, м. Черкаси, проспект Хіміків, 76, електронною поштою: cherk_tec@meta.ua або в усній формі під час особистого прийому на вибір запитувача.

Споживач має право на:

 • Отримання вчасно та відповідної якості послуг згідно із законодавством та умовами Договору про надання послуг з централізованого опалення та постачання гарячої води;
 • Отримання в установленому законодавством порядку інформації про перелік послуг, їх вартість, загальну суму місячного платежу, структуру тарифів, нормативів (норм) споживання, режиму надання послуг, їх споживчі властивості;
 • Відшкодування збитків, завданих його майну та/або приміщенню, шкоди, завданої його життю чи здоров′ю внаслідок неналежного надання або ненадання послуг;
 • Зменшення розміру плати в разі ненадання послуг, надання їх не в повному обсязі, зниження якості, зокрема відхилення їх від кількісних та/або якісних показників від затверджених нормативів (норм) споживання;
 • Усунення виконавцем виявлених недоліків у наданні послуг протягом, встановленого Кабінетом Міністрів України строку;
 • Несплату вартості послуг за період тимчасової відсутності споживача і членів його сім′ї (у разі відключення виконавцем гарячої води і опломбування запірних вентилів у квартирі (будинку садибного типу) та відновлення надання відповідних послуг шляхом зняття пломб за власний рахунок протягом доби згідно з письмовою заявою;
 • Зменшення розміру плати за послуги у разі тимчасової відсутності споживача та/або членів його сім′ї на підставі письмової заяви та офіційного документа, що підтверджує його/їх відсутність (довідка з місця тимчасового проживання, роботи, лікування, навчання, проходження військової служби, відбування покарання);
 • Перевірку кількісних та/або якісних показників надання послуг (якість і тиск води, температура гарячої води, температура повітря у приміщеннях тощо) у порядку, встановленому Правилами, іншими актами законодавства України та цим договором. Витрати, пов′язані з перевіркою кількісних і якісних показників надання послуг, відшкодовуються виконавцем у разі обґрунтованості звернення споживача; та споживачем - у разі необґрунтованості такого звернення;
 • Установлення квартирних засобів обліку гарячої води і теплової енергії та взяття їх на абонентський облік;
 • Періодичну повірку, обслуговування та ремонт квартирних засобів обліку гарячої води та теплової енергії, у тому числі демонтаж, транспортування та монтаж;
 • Ознайомлення з нормативно-правовими актами у сфері житлово-комунальних послуг;
 • Внесення за погодженням з виконавцем у договір змін, що впливають на розмір плати за послуги;
 • Звільнення від плати за послуги у разі їх ненадання та отримання компенсації за перевищення строків проведення аварійно-відбудовних робіт.

Споживач зобов’язаний:

 • Оплачувати послуги в установлені договором строки;
 • Повідомляти виконавця про осіб, строк тимчасового проживання яких у квартирі (будинку садибного типу) перевищив місяць, а також протягом місяця про зміни кількості прописаних осіб та зміни, що відбулися у стані санітарно-технічного та інженерного обладнання (за умови проведення розрахунків за надані послуги згідно з нормативами (нормами) споживання);
 • Забезпечити доступ до відповідної інженерної мережі, арматури, квартирних засобів обліку гарячої води і теплової енергії представників виконавця за наявності в них відповідного посвідчення для: - ліквідації аварій - цілодобово; - встановлення і заміни санітарно-технічного та інженерного обладнання, проведення технічного та профілактичного огляду, зняття контрольних показань квартирних засобів обліку гарячої води і теплової енергії - згідно з вимогами нормативно-правових актів у сфері житлово-комунальних послуг;
 • Дотримуватися вимог нормативно-правових актів у сфері житлово-комунальних послуг;
 • Забезпечувати цілісність квартирних засобів обліку гарячої води і теплової енергії та не втручатися в їх роботу;
 • За наявності квартирного приладу обліку тепла (або гарячої води) щомісячно (з 22 по 28 число) надавати фактичні покази лічильників за довідковим телефоном (0472) 31-96-90 (багатоканальний) або на електронну пошту: poktec@ukr.net
 • У разі несвоєчасного внесення плати за послуги сплачувати пеню в установленому законом та укладеним договором розмірі;
 • Повідомляти у десятиденний строк виконавця про втрату права на пільги;
 • Своєчасно вживати заходів до усунення виявлених несправностей, пов′язаних з отриманням послуг, що виникли з його вини;
 • За власний рахунок проводити ремонт та заміну санітарно-технічних приладів, пристроїв та обладнання, що вийшли з ладу з його вини;
 • Своєчасно проводити підготовку квартири і санітарно-технічних приладів, пристроїв та обладнання до експлуатації в осінньо-зимовий період;
 • У разі встановлення виконавцем факту несанкціонованого втручання в роботу засобів обліку гарячої води і теплової енергії відшкодовувати вартість робіт з проведення їх експертизи, метрологічної повірки та ремонту згідно із законодавством;
 • Відшкодовувати виконавцю витрати з проведення аналізу якісних показників послуг у разі необґрунтованості претензій.