ПРАТ «Черкаське хімволокно» оголошує про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля

ПРАТ «Черкаське хімволокно» оголошує про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля

Приватне акціонерне товариство «Черкаське хімволокно» відокремлений підрозділ «Черкаська ТЕЦ» оголошує про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності.

Підприємство з метою підвищення ефективності комбінованого виробництва електричної та теплової енергії задля наближення високоефективної когенерації на Черкаській ТЕЦ передбачає плановану діяльність, яка включає в себе реконструкцію наступних технологічних систем:

– відновлення працездатності та реконструкцію паливного господарства першої для можливості використання вугілля марки «Г» та «ДГ» в якості палива для котлів ПК-19-2 ст. №№1,4 (паропродуктивність котла – 110 т/год кожний, з параметрами гострої пари 110 кгс/см2  і 520С);

– реконструкцію котельних агрегатів ПК – 19-2 ст. №1-4 першої черги ТЕЦ з метою забезпечення їх надійної та економічної роботи при використанні в якості палива вугілля;

– реконструкцію та відновлення пило систем котлоагрегатів ПК-19-2 ст. №№1-4;

– реконструкцію котельних агрегатів БКЗ-220 ст. № 5-7 другої черги ТЕЦ з метою підвищення їх надійності та економічності;

– заміну існуючих скруберів котлоагрегатів ст. №№5-7 на сухі електрофільтри типу ЕГД2-30-12-11-3 з колонами напівсухого сіркоочищення із спеціальними рукавними фільтрами;

– реконструкцію системи золовидалення котлоагрегатів ст. №№5-7 з впровадженням пневматичної системи золовидалення, як основної, і системи гідро золовидалення, як резервної;

– відповідну реконструкцію електротехнічної частини;

– реконструкцію системи контролю й керування котлоагрегатів ст. №№5-7 та допоміжного обладнання;

– будівництво силосів зберігання та відвантаження сухої золи;

– реконструкцію градирні №1 з метою забезпечення її працездатності;

– реконструкцію турбіни з метою підвищення надійності та економічності її роботи.

Загалом реконструкція передбачає підвищення рівня надійності та ефективності роботи основних фондів, виконання екологічних заходів, які направлені на зниження негативного впливу забруднюючих речовин на навколишнє середовище, забезпечення безперебійного, стабільного та якісного теплопостачання споживачів м. Черкаси, виробництва теплової та електричної енергії.

ЗВІТ з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності щодо реконструкції Черкаської ТЕЦ ПРАТ “Черкаське хімволокно”.

ОГОЛОШЕННЯ про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля.

Прес-служба Черкаської ТЕЦ